Danas se obilježava Dan Dunava

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav je na desetoj obljetnici potpisivanja Konvencije o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav, na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču, inicirala obilježavanje tog datuma kao Dana Dunava.

Rijeka Dunav je, nakon Volge, druga najduža (2,857 km) i vodom najbogatija rijeka u Europi te najduža rijeka u Europskoj uniji.
Dunav izvire u Schwarzwaldu, šumovitom planinskom kraju u pokrajini Baden-Württemberg, na jugozapadu Njemačke, i dalje teče prema istoku te na obali Crnog mora tvori deltu u Rumunjskoj i Ukrajini, koja se nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO-a.

Republika Hrvatska bila je jedna od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite rijeke Dunav. Zajedno s 9 drugih zemalja (Austrija, Bugarska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina) i Europskom unijom potpisala je 29. lipnja 1994. godine u Sofiji Konvenciju o suradnji za zaštitu i održivo upravljanje rijekom Dunav te ju i ratificirala 1996. godine, od kad uspješno sudjeluje u radu Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (The International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR).

Danas ICPDR broji 14 država članica i Europsku uniju i smatra se svjetskim primjerom međunarodne suradnje u području riječnih slivova.

Na ovaj se datum u svim gradovima i mjestima uz Dunav pod okriljem ICPDR-a organiziraju promotivne i edukativne aktivnosti čiji je cilj skretanje pozornosti stanovnika dunavskog sliva na značaj rijeka te poticanje njihove zaštite i održivog korištenja za buduće generacije.

Ove su godine brojne planirane aktivnosti u sklopu obilježavanja Dana Dunava odgođene zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije korona virusa COVID-19, no obljetnica će se obilježiti virtualnim aktivnostima. (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

Pratite nas na društvenim mrežama!