Donesene interventne mjere pomoći sektoru vina

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće
mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama utvrđena su nova pravila za kontrole na terenu kako bi se odvijala daljnja primjena Nacionalnog programa te isplata završenih projekata i odobravanje novih te je otvorena mogućnost izmjene Nacionalnog programa.
Ministarstvo poljoprivrede raspravilo je s predstavnicima proizvođača i ostalim zainteresiranim dionicima u provedbi ovog Programa prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

U skladu s tim prijedlozima proizvođača te mogućnostima koje daju uredbe pripremljene su interventne mjere u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i to kroz:
– Povećanje intenziteta potpore za projekte koji će se u natječajima odobriti u razdoblju trajanja mjera COVID-a odnosno tijekom stupanja na snagu uredbe (tijekom svibnja ili lipnja), a do 15. listopada o.g. u mjeri:

-Ulaganja s 50% na 60%,
-Restrukturiranje i konverzija vinograda sa 70% na 80%.

–Uvođenjem nove mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima u kojoj je moguće
odobravanje potpore proizvođaču vina za isporučeno vino na destilaciju odobrenom
destilateru. Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6.500.000 litara,
uz ukupan iznos potpore za mjeru u iznosu od 38,3 milijuna kuna. Potporu bi ostvario
proizvođač vina za prodano i isporučeno vino destilateru, u iznosu od 5,00 kn po litri vina
i nadoknadili bi se troškovi transporta vina do destilatera. Ujedno, osigurala bi se i
potpora destilateru za destiliranje vina i nadoknadu tih troškova u iznosu od 0,5 kuna po
litri vina. Time su korisnici mjere:
• proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje
zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i koji su tijekom 2019. godine stavljali
vino na tržište i
• destilateri koji su registrirani za tu djelatnost i imaju svoje tehnološke
kapacitete koji mogu predestilirati više od 5.000 hl u 24 sata.
– Uvođenjem nove mjere Potpora za krizno skladištenje vina kojom se proizvođača
vina stimulira dajući mu pomoć da svoje zalihe vina ne stavlja na tržište određeno
vrijeme čime se smanjuje ponuda i održava cijena. Kvota vina za skladištenje za koju će
se dodijeliti potpora je 2.770.000 litara, a ukupan iznos potpore je 5 milijuna kuna.
Potporu bi ostvario proizvođač vina za vino predano na skladištenje u iznosu od 0,6
kn/litra za 30 dana skladištenja. Time su korisnici mjere:

-proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje
zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i
-proizvođači vina koji su tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište što
dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i
hranu.
Pored istaknutog, izmjenama Nacionalnog programa predviđaju se i druge tehničke

mjere vezne uz provedbu postojećih projekta, a koje bi korisnicima trebale olakšati
uvjete provedbe i završetak odobrenih projekata,

Pratite nas na društvenim mrežama!