Imendan slave Rajko, Rajka i Bogdan!

Imena Rajko i Rajka su nastala od riječi raj, što je sinonim za uživanje, odnosno blaženstvo.

Ime Bogdan došlo je od imenice Bog i pridjeva trpni dan, dati. Pa bi značenje imena bilo Bogom dan. Ženski oblik ovog imena je ime Bogdana.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!