Javni poziv za prijavu kandidata za popisivača Popisa poljoprivrede 2020.

Državni zavod za statistiku provodit će Popis poljoprivrede 2020. od 1. do 30. lipnja natemelju članka 45. Zakona o službenoj statistici i Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. za poslovne subjekte i njihove dijelove koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostale poslovne subjekte i njihove dijelove koji obavljaju
poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Službena prijava za popisivače već je započela na web stranici Državnog zavoda za statistiku, a prijave traju do 24. lipnja Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.
Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih
podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020. Službene prijave za popisivače su već počele, a traju do 24.
lipnja 2020. Javni poziv bit će objavljen na web stranici www.dzs.hr (s linkom za prijavu) i na www.popispoljoprivrede.hr.
Osnovna pitanja u upitniku jesu: osnovni podaci o poslovnim subjektima i njihovim dijelovima
koji su definirani područjem poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007., radna
snaga na poslovnom subjektima (uključujući sezonsku), korištena poljoprivredna površina
(oranice, povrtnjaci, livade, pašnjaci, rasadnici, svježe povrće, jagode, cvijeće i ukrasno bilje,
vinogradi, voćnjaci i maslinici) uključujući površine pod ekološkim uzgojem i površine u
pripremi za ekološki uzgoj, način korištenja poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje,
stočarstvo (uključujući perad i pčele) te ostale životinje, objekti za smještaj životinja, gnojiva
(tehnike primjene stajskoga gnoja, objekti za pohranu stajskoga gnoja, površine tretirane
stajskim/mineralnim gnojivima), mehanizacija i potrošnja gnojiva. Prikupljanje podataka za

poslovne subjekte i njihove dijelove provest će se izvještajnom metodom putem interneta
(CAWI – Computer Assisted Web Interview), a iznimno putem tiskanih obrazaca.

03-Javni_poziv_zainteresiranim_kandidatima_za_podnose-1

Pratite nas na društvenim mrežama!