Lokalnoj akcijskoj grupi "Prigorje" dodatnih 1.330.956,00 KUNA

Nakon provedenih javnih konzultacija s odabranim LAG-ovima, donesena je Odluka Ministarstva poljoprivrede o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u Podmjeri 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske. U formiranju kriterija odabira za naknadnu dodjelu sudjelovao je i Ured LAG-a “PRIGORJE“ te smo ostvarili visoki rezultat.


Raspoloživa sredstva za naknadnu dodjelu iznose 33,2 milijuna kuna, a LAG-u “PRIGORJE“ prema preliminarnoj rang listi dodijeljeno je dodatnih 1.330.956,00 kuna čime se LAG “PRIGORJE“ svrstao među 24 od ukupno 54 LAG-a koji su dobili dodatna sredstva.
Navedena dodatna sredstva LAG “PRIGORJE“ iskoristiti će u potpunosti za raspisivanje natječaja iz Lokalne razvojne strategije te očekujemo da će krajnji korisnici biti poljoprivrednici s područja LAG obuhvata.

Pratite nas na društvenim mrežama!