Na javnom izlaganju građani jučer upoznati s izmjenama prostornih planova

U Razvojnom centru i tehnološkom parku u Križevcima održano je jučer
javno izlaganje o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Križevaca, prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Križevaca i prijedlogu Studije i strategije razvoja zelene
infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine.

Tvrtka URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša u
suradnji s tvrtkom Vita PROJEKT d.o.o za projektiranje i savjetovanje u
zaštiti okoliša Zagreb, kao najpovoljniji ponuditelj, izabrana za izvršitelja
usluge izrade paketa prostorno planske dokumentacije za naš grad.
Voditelj izrade plana iz tvrtke URBING Darko Martinec kazao je da se izmjene
odnose prije svega na sustav prometnica.

Od izrade prvog plana proteklo je 20 godina i dogodile su se značajne promjene u segmentu prometa.
“Ono što je najznačajnije, predloženo je da se neizgrađeni i neuređeni dijelovi
građevinskog područja naselja Križevci, a koji su potencijal za stambenu
izgradnju, ovim prijedlogom odrede kao prostori za koje je potrebno izraditi
urbanističke planove uređenja. To su Kosov breg i Markovićeva ulica – zapad
kao i jedan manji slobodan prostor u zaleđu Potočke ulice”.
Između ostalog, određeni su i detaljni uvjeti za rekonstrukciju postojećeg
hotela, kao i osigurani preduvjeti za gradnju određenih smještajnih
kapaciteta.
Za nekoliko prostora određena je i ugostiteljsko-turistička namjena.

Voditelj izrade zelene infrastrukture iz tvrtke Vita PROJEKT Domagoj Vranješ
osvrnuo se na strateške projekte bitne za grad, među kojima je park šuma
Župetnica i Ratarska šuma, vodotoci Vrtlin, Koruška i Glogovnica, novi park
uz Željeznički kolodvor i uređenje jezera Čabraji kao mjesta za rekreaciju
građana.
Građani su imali dosta pitanja vezanih uz planove te su dobili obrazloženja od
stručnjaka, a i slijedećih dana mogu se detaljnije upoznati s time što sadrže
prijedlozi prostornih planova Grada Križevaca.

Javni uvid u elaborate Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Križevaca, Prijedloga V. Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana te u Prijedlog Studije i strategije razvoja zelene
infrastrukture Grada Križevaca do 2027. godine može se izvršiti još do 26.
lipnja od 9 do 15 sati u Velikoj vijećnici Grada Križevaca i na web stranici
Grada Križevaca – www.krizevci.hr

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!