Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Tijekom jučerašnjeg dana našu je županiju ponovno zahvatilo olujno nevrijeme s obilnom
kišom, a na pojedinim područjima ponovno je zabilježena i tuča.
U nasadima jabuka i krušaka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom
krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis), a za kišovitih dana je moguće
sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.
Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim,
kontaktnim pripravcima, a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju
sredstva
Od kontaktnih pripravaka za zaštitu se mogu koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane
M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil
80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro), kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor,
Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).
U voćnjacima zahvaćenim tučom prednost dajemo pripravcima na osnovi kaptana. Nasade
koji su oštećeni tučom planirajte u narednim danima tretirati i nekim od bioloških
stimulatora.
Visoka temperatura zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje razvoju pepelnice jabuke
(Podosphaera leucotricha). Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti: Luna
Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Sercadis, te pripravci na bazi strobilurina ili
sumpora.
Ove je godine u nasadima jabuka u većoj mjeri zabilježena i bakterijska palež jabuke i
kruške (Erwinia amylovora). Ovogodišnja primarna zaraza ostvarena je preko cvjetnih
organa jabuka i to kod naknadne cvatnje, a daljnjem širenju pogoduju olujna nevremena
prilikom kojih se oštećuju biljni organi. U nasadima s vidljivim simptomima potrebno je
provoditi mjere zaštite protiv ove bolesti, a to je prvenstveno rez zaraženih izboja. Mehaničko
odstranjivanje zaraženih izboja je obavezna mjera zaštite, a provodi se rezom 30 cm ispod
prijelaza bolesnog u zdravo tkivo kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Zaraženi izboji
moraju se spaliti, a alat za rezidbu je potrebno dezinficirati.
Danas imamo na raspolaganju i nekoliko pripravaka registriranih za zaštitu od bakterijske
paleži nakon cvatnje, a to su Serenade ASO, Alliette flash i Luna care koji se primjenjuju u
povoljnim uvjetima za razvoj bolesti.
Voćarima savjetujemo da obave i tretiranje protiv jabučnog savijača nekim od insekticida kao
što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20
SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.
Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima
miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!