Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

Promjenjivo vrijeme s oborinama i visokom vlagom zraka u fazi dozrijevanja bresaka i
nektarina pogoduje razvoju pepelnice i truleži plodova. Voćarima preporučamo da redovito
provode zaštitu vodeći računa o karenci odabranog preparata.
Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko
razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!
Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama
se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20
EW i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Signum DF, Switch, Chorus 50 WG
(karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.
Pripravci Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se
primijeniti i na nektarinama.
Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella),
uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner SC, Affirm, Avaunt
EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG ili
Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije
zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr.
maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite
najbližu udrugu pčelara!
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!