Obavijest vinogradarima!

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) svi posjednici vinove loze moraju provesti suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u L3 razvojnom stadiju, a upravo takve u vinogradima nalazimo od 18. lipnja. 

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five. 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast. 

Od posljednje redovite preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana, a u tom smo periodu zabilježili od 15 do 45 litara kiše i vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti. 

Za zaštitu od plamenjače vinove loze tijekom  po završetku cvatnje mogu se koristiti fungicidi Folpan Gold, Curzate F, Vincare, Pergado F, Metomor F, Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Galben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ i slični.

Agroklimatske stanice od početka lipnja bilježe visok rizik od zaraze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator).  Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Luna Expirience , Collis SC, Crystal i sl.

Za zaštitu od botritisa  mogu se koristiti: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!