Objavljen drugi Natječaj za tip operacije 16.1.1. "Potpora za osnivanje operativnih skupina"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“.


Svrha Natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina koje će realizirati projektne ideje kroz projekte u sklopu tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“, a korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Partneri operativne skupine mogu biti:

-fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;
-proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom
sektoru;
-fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u točki Priloga 1 ovog Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 1.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%. Visina javne potpore iznosi 5.000 EUR, u protuvrijednosti u kunama.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 13. srpnja 2020. do 15. rujna 2020. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!