Otvoreni pogranični granični prijelazi između Republike Hrvatske i Slovenije

Od 15. lipnja, temeljem dogovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, ponovno su otvoreni granični prijelazi za pogranični promet.
Popis otvorenih pograničkih prijelaza između republike Hrvatske i Slovenije:
Lucija
Slum
Lipa
Prezid II
Zamost
Blaževci
Prilišće
Pravutina
Vivodina
Kašt
Novo Selo Žumberačko
Kraj Donji
Gornji Čemehovec
Draše
Plavić
Luke Poljanske
Mali Tabor
Gornja Voća
Preseka
Sveti Martin na Muri
Čabar
Cvetlin
Zlogonje
Banfi

Pratite nas na društvenim mrežama!