Podsjetnik za poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva

Podsjećamo sve primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i
sektoru stočarstva da je rok za očitovanje o prihvaćanju prava i obveza svih korisnika
(15 dana od dana objave Odluke na AGRONET-u), tj.
• 12.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET
29.5.2020.
• 23.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET
8.6.2020.
Nakon isteka roka, utvrdit će se konačan popis prihvatljivih korisnika koji su preuzeli
prava i obaveze iz Programa, kao i točan iznos potpore po svakom korisniku
sukladno provedenoj preraspodjeli omotnice čime će doći do poravnanja sredstava
(isplate i/ili povrata).
Podsjećamo potencijalne korisnike da je cilj Programa zadržavanje zaposlenosti
te zadržavanje postojeće razine proizvodnje na malim poljoprivrednim
gospodarstvima, i to onim poljoprivrednim gospodarstvima:
• koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika
• koja pripadaju kategoriji mikropoduzeća (tijekom 2019. godine
imala su od 1 do 9 zaposlenih prema evidencijama nadležnih tijela)
• koja zadovoljavaju ostale kriterije propisane Programom. Informacije o
ostalim kriterijima prihvatljivosti možete pronaći ovdje.
• koja se prihvaćanjem Odluke obvezuju da će u 2020. i 2021. godini
zadržati proizvodne površine/broj domaćih životinja za koje su ostvarili potporu
po ovom Programu.
Važne napomene
Ukoliko je tijekom 2020. godine došlo do smanjenja površina/broja domaćih životinja
za vrste za koje je korisnik ostvario pravo temeljem Jedinstvenog zahtjeva za 2019.
godinu, a želi ostvariti pravo i iz ovog Programa, isti je u 2020. godini u roku za
izmjene i dopune Jedinstvenog zahtjeva za 2020. godinu (30.6.2020. godine) dužan
izravnati iznos površina/broj domaćih životinja sa svrhom dostizanja površina/broja
domaćih životinja navedenih u Jedinstvenom zahtjevu za 2019. godinu.
Navedene površine/broj domaćih životinja korisnik je dužan zadržati i u 2021. godini.

Pratite nas na društvenim mrežama!