Posjet predstavnika Vimal Akademije Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Dana 17.06.2020. predstavnici Vimal Akademije (https://vimal.hr/) mr.sc. Marko Jurakić i mr.sc.
Hrvoje Hudoletnjak došli su u radni posjet Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.
Na radnom sastanku na kojem su sudjelovali dr.sc. Marijana-Ivanek-Martinčić, dr.sc. Silvije
Jerčinović i dr.sc. Sandra Kantar uvaženi gosti prezentirali su tijek organizacije međunarodne
konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020 pod nazivom „Sa sela na selo“
(https://vimal.hr/konferencija/) kojoj je Visoko gospodarsko učilište u Križevcima jedan od
organizatora. Također, na sastanku su raspravljani i ostali modeli suradnje između dviju
prijateljskih institucija.
Nakon sastanka, gosti su u okviru kolegija „Ruralni turizam“ održali predavanje o aktivnostima
Vimal Akademije – međunarodnom centru za razvoj ljudskih potencijala, programima
cjeloživotnog obrazovanja te potencijalima razvoja turizma na području LAG-a Moslavina.
Studenti su izložili vlastita razmišljanja o navedenim temama, postavljali pitanja i aktivno
sudjelovali u raspravi.
Radni posjet završio je u ugodnom raspoloženju i s konkretnim prijedlozima za nastavak
suradnje.

Izvješće pripremila:
Dr.sc. Sandra Kantar,

prof.v.š.

Pratite nas na društvenim mrežama!