Za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fond ove godine daje 203 milijuna kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je krenuo s dugo
očekivanim nastavkom programa energetske obnove obiteljskih kuća. „Za obnovu
obiteljskih kuća u ovoj smo godini osigurali 203 milijuna kuna. Javni poziv sa svim
uvjetima sufinanciranja objavljen je danas, no sa zaprimanjem prijava Fond
službeno započinje 1. rujna 2020. godine.

„Ovo je iz razloga što smo građanima željeli ostaviti dovoljno vremena za pripremu planiranih
projekata i potrebne dokumentacije“ rekao je direktor Fonda Siniša Kukić.

Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za
zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati
kvaliteta boravka u prostoru. Građanima će se tako, neovisno o lokaciji, s do 60% sredstava
sufinancirati povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije
energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući
i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.

Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom
različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava.
Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više od 50% površine
namijenjene stanovanju, do 3 stambene jedinice ili kvadraturu do 600m2. Prijavitelji u toj kući
moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost
prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske
za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće
imaju energetski razred C ili niže.

Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem
sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda. „Svjesni smo da će ovaj način prijave za dio
građana predstavljati izazov. Upravo zato smo osigurali energetske certifikatore koji će
građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu. Za
tu uslugu ćemo korisnicima odobriti trošak i do 500 kn“ pojasnio je direktor Fonda, uz napomenu
da će trošak biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu
obnovu.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i
zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu
Javnog poziva.

Uz ovaj, Fond je danas objavio i Javni poziv za financiranje energetske obnove kuća socijalno
ugroženih građana, vrijedan 32 milijuna kuna. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u
Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja usvojila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako
bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Usluge certifikatora i trošak energetske obnove
će ovim građanima biti u potpunosti podmireni od strane Fonda.

Pratite nas na društvenim mrežama!