Darko Sobota potpredsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor glasanjem o raspravljenim točkama ovog petka, 31. srpnja 2020. godine zaključio je svoj rad nakon čega zastupnici u Hrvatskom saboru odlaze na stanku do početka rujna, kada će Hrvatski sabor nastaviti dalje s radom.

Na sjednici ovog petka, 31. srpnja 2020. godine, zastupnici u Hrvatskom saboru potvrdili su predsjednike, potpredsjednike i članove Odbora Hrvatskog sabora. 

Saborski zastupnik Darko Sobota i predsjednik ŽO HDZ-a Koprivničko-križevačke županije imenovan je potpredsjednikom Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. Uz to, Darko Sobota imenovan je članom Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora, a na konstituirajućoj sjednici, 22. srpnja 2020. godine, imenovan je članom Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove. Također, na sjednici ovog petka, 22. srpnja 2020. godine, Darko Sobota imenovan je za člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a (South East European Cooperation Process)

Pratite nas na društvenim mrežama!