Fond za pravednu tranziciju: gradovi i regije pozdravljaju podršku EU-a socijalno pravednoj i održivoj zelenoj tranziciji

Europska skupština lokalnih i regionalnih političara i političarki usvojila je svoje preporuke za Fond za pravednu tranziciju, čija je svrha regijama pomoći da svladaju izazove koje donosi zelena tranzicija. Izvjestitelj Vojko Obersnel (HR/PES), gradonačelnik Rijeke, poziva na ambicioznu potporu EU-a kako u tranziciji prema revitaliziranom i zelenom gospodarstvu nijedna osoba i nijedno područje ne bi bilo zapostavljeno. 
mišljenju koje je pripremio izvjestitelj Vojko Obersnel (HR/PES), gradonačelnik Rijeke, članovi OR-a pozdravljaju prijedlog Europske komisije o Fondu za pravednu tranziciju i njegov proračun koji je nedavno povećan na 40 milijardi EUR. To će biti važno sredstvo za potporu regijama i područjima koji postupno ukidaju proizvodnju i upotrebu ugljena, lignita, treseta i naftnog škriljevca ili reorganiziraju industrijske sektore s visokim emisijama ugljika. „Fond za pravednu tranziciju od presudne je važnosti kao pomoć europskim regijama s najvećim emisijama ugljika na putu prema zelenom oporavku, kako za postizanje napretka u pogledu ostvarivanja općeg cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova, uz istovremenu preobrazbu gospodarstva, tako i za izgradnju otpornije budućnosti za njihove zajednice.Mi, Europski odbor regija, pozivamo na to da pristup Fondu bude ograničen samo na one koji se obvežu na ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana i Pariškog sporazuma, uključujući i cilj EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan.Izuzetno nam je važno da Fond za tranziciju ne bude samo pravedan već i pošten”, rekao je izvjestitelj Obersnel. Jednako tako, OR pozdravlja uspostavu platforme za pravednu tranziciju, u okviru koje se OR obvezuje na intenzivnu suradnju. U okviru te platforme mogu se iskoristiti pozitivna iskustva s Platformom za rudarske regije u tranziciji i trebalo bi se osigurati da svi relevantni dionici u partnerstvu rade na rješavanju problema strukturnih promjena u regijama zahvaćenima tim promjenama. „Kao predstavnici gradova i regija želimo da se naš glas čuje i moramo biti intenzivno uključeni u pripremu teritorijalnih planova za pravednu tranziciju.Pandemija nam je u tren oka pokazala da moramo razmisliti o socijalno pravednijem i održivijem ustroju naših zajednica i ekonomskog modela”, rekao je Vojko Obersnel. Mišljenje je usvojeno uz raspravu na visokoj razini o europskom zelenom planu, strategiji rasta EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. OR je 15. lipnja osnovao Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini, čiji je cilj zeleni plan pretvoriti u konkretne projekte i izravno financiranje gradova i regija kako bi se na terenu ostvarila održiva tranzicija. Dodatne informacije:Mišljenje OR-a: Fond za pravednu tranziciju
Pratite nas na društvenim mrežama!