Grad Križevci sufinancira projektne aktivnosti prijavitelja za sufinanciranje fotonaponskih panela na obiteljskim kućama

Grad Križevci raspisao je javni poziv o sufinanciranju projektnih aktivnosti
prijavitelja na javni poziv kojim Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sufinancira ugradnju fotonaponskih panela na obiteljskim kućama.
Pravo na korištenje novčanih sredstava temeljem Javnog poziva ima fizička
osoba s prebivalištem na području Križevaca koja je vlasnik ili suvlasnik
obiteljske kuće koja se nalazi na području grada te za koju se zahtjev podnosi.
Postojeća obiteljska kuća mora biti izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog akta sukladno Zakonu o gradnji, a ukoliko se radi o upravnom aktu, on mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti.
Javnim pozivom nisu obuhvaćene obiteljske kuće za koje je pokrenut postupak legalizacije sve do pozitivnog okončanja postupka. Ukoliko se na javni poziv
javlja suvlasnik nekretnine, obvezna je suglasnost ostalih suvlasnika navedene nekretnine.
Javnim pozivom sufinancirat će se projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu za prijavu na natječaj Fonda te priprema druge potrebne dokumentacije i konzultantskih usluga.
Visina sufinanciranja iznosi 75 posto troškova, a najviše 3 tisuće kuna po
korisniku. Prijave se podnose Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca u pisanom obliku na propisanom obrascu koji se nalazi na stranicama Grada. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, najkasnije do 1. prosinca ove godine.

Više detalja oko prijave možete vidjeti OVDJE https://krizevci.hr/dokumenti/javni-poziv-o-
sufinanciranju-projektnih-aktivnosti-prijavitelja-na-javni-poziv-za-sufinanciranje-fotonaponskih-
panela-na-obiteljskim-kucama-fonda-za-zastitu-okolisa-i-energetsku-ucinkovitost/.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!