Gradsko društvo Crvenog križa Križevci POZIV na javnu tribinu „Ne želim biti rob(a)!“ i završnu konferenciju projekta „Recimo NE trgovanju ljudima“

30. srpnja 2020., Velika sala DVD-a Križevci, Ulica Franje Račkoga 22 s početkom u 12:00 sati

U sklopu projekta „Recimo NE trgovanju ljudima“ GDCK Križevci organizira javnu tribinu i završnu konferenciju projekta povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Organizacija javne tribine i konferencije projekta financirana je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na tribini će govoriti:
Marina Švagelj Jažić, predsjednica udruge HERA Križevci, vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti
Kristina Frtalić, socijalna radnica u Centru za Socijalnu skrb Križevci, vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti

Javnom tribinom obilježiti će se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, a raspravljat će se o navedenom problemu te načinima njegova ublažavanja kao i o psihosocijalnoj podršci žrtvama trgovine ljudima. Sadržaj prezentacije isključiva je odgovornost Gradskog društva
Crvenog križa Križevci.

Nakon javne tribine održati će se i završna konferencija projekta „Recimo NE trgovanju ljudima“ na kojoj će se predstaviti sve provedene aktivnosti u sklopu navedenog projekta.

Moderator javne tribine je Dora Vrhovec Golub, voditeljica projekata u GDCK Križevci.

Pratite nas na društvenim mrežama!