Hrvatski Crveni križ i Agencija za odgoj i obrazovanje potpisali Ugovor o suradnji

U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa, 1. srpnja 2020. godine Hrvatski Crveni križ i
Agencija za odgoj i obrazovanje potpisali su Ugovor o suradnji. U ime Agencije ugovor je
potpisala ravnateljica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, a u ime Hrvatskog Crvenog križa, Izvršni
predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, dipl.oec.
Hrvatski Crveni križ dugi niz godina kontinuirano i uspješno surađuje sa Agencijom za odgoj i
obrazovanje, te se programi Crvenog križa uspješno provode u školama i predškolskim
ustanovama. Samo tijekom 2019. godine, na edukacijama Crvenog križa organiziranima pri
školama sudjelovalo je više od 54 000 učenika.
Ugovor je definirao oblike suradnje i područja na kojima će zajedno surađivati. Ugovorne strane
suglasne su da se suradnja ostvaruje u područjima:
• predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, a posebno u programima koje
organizira i provodi HCK kako slijedi; edukacije iz područja humanih vrednota u sklopu međupredmetne provedbe
kurikuluma
građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema Škole za život (prihvaćanje
različitosti, azil i migracije, prevencija diskriminacije, predrasude, stereotipi, interkulturalnost,
ljudska prava, prevencija trgovanja ljudima, potrebe, solidarnost i volonterstvo, komunikacijske
vještine, nenasilno rješavanje sukoba, ravnopravnost spolova, priprema za izvanredne situacije,
klimatske promjene, ekologija, zaštita zdravlja, zdravi stilovi življenja, prevencija ovisnosti, prva
pomoć itd.),

-program“ Odgoj za humanost od malih nogu“, interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskom centru HCK, natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa.
• stručno-istraživačkim projektima,
• organizacije i sudjelovanja na konferencijama, stručnim skupovima i
edukacijama,
• nastavnog, istraživačkog i stručnog rada,
• stručno usavršavanje i poboljšanje kvalitete obrazovanja,
• volontiranje,
• ostala područja djelovanja od zajedničkog interesa.
Posebno smo ponosni na programe koje smo razvili, a koje provodimo u suradnji sa Agencijom
za odgoj i obrazovanje, i na činjenicu da Agencija za odgoj i obrazovanje prepoznaje vrijednost
programa Crvenog križa, poručuju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Pratite nas na društvenim mrežama!