Hrvatskoj 23,3 milijuna eura iz CEF Instrumenta za pet prometnih projekata

Tijekom proteklog tjedna Odbor za koordinaciju Instrumenta za povezivanje Europe – CEF predstavio je rezultate evaluacije drugog CEF Promet Poziva za 2019. godinu u sklopu kojeg se dodjeljuju bespovratna EU sredstva. Iz navedenog Poziva, Hrvatskoj je odobreno ukupno pet projekata ukupne vrijednosti 23,3 milijuna eura, od čega će se kroz CEF Instrument financirati 19,8 milijuna eura.

Za odobrene projekte će se sklopiti ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava čime će ukupni broj projekata financiranih iz CEF Instrumenta u sektoru prometa dostići brojku od 46 ukupne vrijednosti 554 milijuna eura, odnosno 446 milijuna eura bespovratnih EU sredstava.

Projekti koji su odobreni u drugom pozivu su:

1. Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole:
Projekt je vrijedan 17,07 milijuna eura, a njime će HŽ infrastruktura uvesti sustav za automatsku kontrolu željezničkih vozila u prometu i to na dionicama koje se nalaze na osnovnoj TEN-T mreži. Na 10 lokacija uspostavit će se mjerne postaje s pripadajućom opremom, a iste će biti povezane s jedinstvenim upravljačko-nadzornim centrom. Instalirana oprema će pomoću senzora prikupljati podatke o različitim parametrima vozila te će se ti podaci automatski prikupljati i razmjenjivati između kolodvora i stajališta te s jedinstvenim upravljačko-nadzornim centrom.

2. Izrada projektne dokumentacije za novu vertikalnu obalu u luci Vukovar:
Kroz ovaj projekt vrijedan 1,68 milijuna eura Lučka uprava Vukovar planira izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu. Projektom će se spriječiti štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te će se trenutno neiskorišteni prostor, neposredno uz obalu, staviti u funkciju luke čime će se povećati kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

3. Implementacija SESAR programa  2019 – IOP temeljni projekt:
Radi se o zajedničkom projektu partnera iz 17 zemalja pod koordinacijom Upravitelja implementacije SESAR-a (SESAR Deployment Manager), ukupno vrijedan 40 milijuna eura.  Hrvatska kontrola zračne plovidbe i ostale članice COOPANS-a ne participiraju u dodijeljenim sredstvima, već u projektu sudjeluju radi važnosti pristupa podacima. Projekt se sastoji  od prvih koraka za implementaciju Flight Object Interoperability-a u većem broju EU centara što je preduvjet za daljnji razvoj i uvođenje sustava kojim će se osigurati interoperabilnost i pravovremena dostupnost podataka u zračnom prostoru, značajkama zrakoplova i putanjama.

4. Sigurno vanjsko teretno parkiralište Žitnjak:
Kroz ovaj projekt vrijedan 3,17 milijuna eura Zagrebački holding planira izgraditi sigurno i zaštićeno teretno parkiralište sa svim popratnim sadržajima u svrhu osiguranja sigurnosti i odmora, kapaciteta 63 vozila, na lokaciji podružnice Robni terminali na Žitnjaku sukladno svim sigurnosnim standardima EU, čime se doprinijeti većoj razini sigurnosti cestovnog prometa.

5. Priprema FAIRway 2 radova na Rajna-Dunav koridoru:
Projekt će provoditi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture s partnerima iz Austrije i Srbije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,29 milijuna eura dok hrvatski dio iznosi 1,38 milijuna eura. Ovim ugovorom predviđena je izrada studija kao podloga za buduće radove u svrhu otklanjanja uskih grla na graničnoj trasi  Dunava, kao dio šireg projekta rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njenih pritoka
. (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

Pratite nas na društvenim mrežama!