Imendan slave Elizabeta, Ela i Izabela!

Elizabeta je vrlo staro ime, rašireno po cijelome svijetu. Dolazi iz Biblije: tako se zove majka Jovana Krstitelja. Hebrejski Elišeba sadrži dvije riječi: Eli – Bog i šeba – sedam, u značenju Bog je savršenost, Bog je sedmica, Bog je zakletva. Seba (sedam) sveta je brojka na koju su se ili kojom su se tada zaklinjali. U simbolici brojki sedmica je zbir 3 (Bog) i 4 (svijet). Preko grčkog (Elisábet) i latinskog (Elisabeth), dolazi do našeg oblika Elizabeta. Neki oblici ovog imena su Elizabeta, Ela, Ella, Eliza, Elisa, Elizabet. Eliza, Liza, Elza, Izabela, Isabela, Isabel, Eli.

Izvor: Knjiga imena

Pratite nas na društvenim mrežama!