Jedini član Uprave i članovi NO-a dali ostavke, kreditna unija ide u likvidaciju

Hrvatska narodna banka oduzela je odobrenje za rad i pokrenula proces likvidacije Kreditne unije Deponent. U razdoblju do izrade likvidacijske bilance prekidaju se sve isplate osim nužnih, objavio je regulator.

Tijekom nadzora utvrđeno je da su članovi Nadzornog odbora i jedan član Uprave podnijeli ostavke radi čega “kreditna unija ne ispunjava osnovne kadrovske i tehničke uvjete za rad”.

Prema sudskom registru, (jedini) član Uprave od veljače ove godine bio je Hrvoje Mijić, dok su nadzor poslovanja provodili Davor Stanić, Zlatko Ostroški i Gordana Licitar.

Privremenu kontrolu nad Deponentom preuzeo je likvidator koji će u prvom koraku izraditi likvidacijsku bilancu, a potom utvrditi je li imovina kreditne unije dovoljna za plaćanje potraživanja svih vjerovnika. U slučaju da nije, likvidator će podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja Deponenta.

Na likvidatoru je obveza da očuva imovinu kreditne unije, a nakon izrade likvidacijske bilance mora obavijestiti vjerovnike o načinu namirenja njihovih potraživanja, objašnjava HNB.

Kreditna unija Deponent osnovana je 2001. godine kao Štedno kreditna zadruga Zlatna Škrinjica i kasnije mijenja ime u ŠKZ Deponent.

Nakon što su promjenom pravnog okvira prestale postojati štedno kreditne zadruge, Deponent se 2008. godine uskladio za zakonom i nastavio poslovati kao kreditna unija osnovana na teritorijalnom načelu, na području Grada Zagreba.

U Hrvatskoj trenutačno posluje 19 takvih kreditnih unija, 11 je u likvidaciji, uključujući spomenuti Deponent, a dvije su u stečaju. (poslovni dnevnik)

Pratite nas na društvenim mrežama!