Jeste li ih vidjeli? Ako opazite jelenka, šaljite fotografije!

Akcija „Jeste li ih vidjeli?“ koju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi s ciljem uključivanja javnosti u
određivanje rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja, održava se i ove
godine.
Svi zaljubljenici u prirodu kada opaze jelenka (Lucanus cervus), alpinsku strizibubu (Rosalia alpina) i veliku
četveropjegu strizibubu (Morimus asper funereus) mogu njihovu fotografiju poslati putem obrasca za dojavu
nalaza ili na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr (uz fotografiju je potrebno navesti datum, vrijeme i lokaciju
viđenja te ime i prezime opažača).


Tradicionalno će po završetku akcije biti izabrane i nagrađene najbolje fotografije, a ujedno će biti nagrađena i
osoba koja dojavi najviše nalaza. Ove godine je nagrade za dobitnike osigurao NP Sjeverni Velebit u vidu
obiteljskih ulaznica za posjet ovom nacionalnom parku.
Dobitnici nagrada za 2019. godinu bit će proglašeni po završetku obrade velikog broja pristiglih podataka.
Sve dojave javnosti su prostorno prikazane i lako pretražive na Bioportalu – web portalu Informacijskog
sustava zaštite prirode, uključivanjem sloja Rasprostranjenost vrsta/Saproksilni kornjaši.
Jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper
funereus) pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane
umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu.
Prisutnost saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste
kao indikatori stanja ekosustava. Ugrožene su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa
gdje obitavaju. Njihovo stanje očuvanosti Hrvatska je dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju pa se ovom
akcijom želi proširiti svijest ljudi o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih se aktivno uključiti u očuvanje prirode.


Foto: jelenak (Lucanus cervus) – autor Zvonimir Osvald; alpinska strizibuba (Rosalia alpina) – autor Mario
Vlašić; velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) – autor Dina Šimunović
(Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)

Pratite nas na društvenim mrežama!