Kešer predao peticiju i od Poljaka traži sazivanje sjednice Općinskog vijeća Sv. Petar Orehovec

Dobili smo priopćenje od županijskog SDP-a gdje navode da su predali peticiju s preko 1000 potpisa i od načelnika Poljaka traže hitno sazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća Sveti Petar Orehovec.

Prenosimo priopćenje –

-ZAHTJEV ZA  HITNO  SAZIVANJE  TEMATSKE SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA OPĆINE  SVETI PETAR OREHOVEC UKIRDANJE  KLJUČNIH  BROJEVA IZ  DOZVOLA ZA  GOSPODARENJE  OTPADOM  

-PREDAJA  ZAHTJEVA  I PETICIJE GRAĐANA S PREKO  1000 POTPISA OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC  ZA  REVIZIJOM DOZVOLA  ZA GOSPODARENJE OTPADOM  U BIOPLINARAMA SVETI PETAR OREHOVEC I GREGUROVEC.

HITNO UKIDANJE KLJUČNIH  BROJEVA IZ  DOZVOLA

-PROVOĐENJE INSPEKCIJSKIH  HITNOG  NADZORA  U BIOPLINARAMA  SVETI PETAR OREHOVEC I GREGUROVEC .

Ministarstvo  zaštite  i energetike, Hrvatska  agencija  za  okoliš i prirodu

Pratite nas na društvenim mrežama!