Mladi su nedovoljno zastupljeni u poslovnom svijetu

Antonio Sirovec, predsjednik Savjeta mladih Grada Križevaca osvrnuo se
jučer na okruglom stolu Gradskog društva Crvenog križa Križevci “Mladi kao socijalni kapital” na položaj mladih i nedovoljnu zastupljenost u poslovnom svijetu.


“Nadam se suradnji prilikom provođenja projekta “Mladi kao socijalni
kapital” posebno vezano za edukacije za financijsku pismenost mladih kako
bi ih se što više uključilo u potpore za samozapošljavanje i proširenje posla.
Smatram da su mladi nedovoljno zastupljeni u samom poslovnom svijetu što se tiče mladih poduzetnika i trebali bi se više prebaciti na taj dio, a ne samo traženje posla izvan Hrvatske ili u Hrvatskoj.”


Vezano uz društveno poduzetništvo predsjednik Savjeta mladih Grada
Križevaca Antonio Sirovec smatra da su mladi kod nas ugrožena skupina.


” U korona krizi smo vidjeli da se o mladima ne priča, ali ja bih i njih stavio u ugrožene skupine koji bez nekakvog radnog iskustva, a jako ga je teško
dobiti, ne mogu biti u samom procesu zapošljavanja kod jačih firmi gdje su
bolje plaće. Marginalizirani su i rade poslove koji su manje plaćeni, nisu
njihova struka i to ih čini nezadovoljnima” – naglasio je Antonio Sirovec.

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!