Obavijest proizvođačima jabuka!

Velika količina kiše koja je pala tijekom vikenda isprala je zaštitna sredstva s plodova jabuka te je potrebno ponoviti zaštitu prema preporuci od prošlog tjedna. Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina ( Zato plus – karenca 21 dan, Zato 50 WG-karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience- karenca 14 dana).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvarPripravakSpektar djelovanjaKarenca
kaptanCaption 80 WG,
Kapetan 80 WG, Scab
80 WG
krastavost, trulež plodova,
gorka trulež plodova
21 dan
tiofanat-metilTopsin M 500trulež ploda14 dana
fludioksonilGeoxesiva i plava plijesan, crna,
smeđa i gorka trulež
3 dana
fluopiram
tebukonazol
Luna expiriencepepelnica, krastavost,
alternarijska pjegavost
14 dana
trifloksistrobin
tebukonazol
Nativo 75 WGkrastavost, pepelnica,
koncentrična pjegavost
14 dana
piraklostrobin
boskalid
Belliskrastavost, pepelnica,
skladišne bolesti
7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavlajti zaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 7 dana) , Coragen 20 SC (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Mospilan 20 SPc(karenca 14 dana), Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Voliam targo (karenca 14
dana) i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju grinja u nasadu te pojavu mina minera kružnih mina. Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.
Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.
Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!