Obavijest proizvođačima višanja i trešanja!

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji je bolest koja u povoljni uvjetima
može dovesti do potpunog gubitka lišća već tijekom ljeta.
Bolest se manifestira u vidu sitnih crvenoljubičastih pjega na licu lista, a na naličju lista se na
mjestu pjega razvija svijetla nakupina spora. Spore u vlažnim uvjetima tijekom kišovitih dana
omogućuju širenje bolesti u nasadu. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pjega on poprimi
crvenkastožutu boju i otpadne.
S obzirom da su tijekom lipnja ostvareni uvjeti za 10-15 jakih ili vrlo jakih infekcija
uzročnikom kozičavosti lista te su u nekim voćnjacima vidljivi simptomi bolesti, voćarima
preporučamo da i nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite ovisno o
učestalosti i količini oborina.
Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Dithane M-45, Dithane DG Neotec,
Pinozeb M-45, Syllit 544 SC ili Chromodin S-65.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!