Obavijest vinogradarima!

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) te smo u
pojedinim vinogradima početkom tjedna uočili simptome na bobicama u vidu bijele prevlake.
Upozoravamo vinogradare da u narednom periodu veliku pozornost usmjere na pojavu ove
bolesti u vinogradima. Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna
expirience, Falcon EC, Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF,
Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.
Zbog moguće pojave rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu
tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne
tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).
Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka
iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.
Vremenski uvjeti u posljednjih deset dana pogodovali su daljnjem sekundarnom širenju
plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) čije simptome u vidu uljnih pjega na licu lista
i sporulacije na naličju nalazimo u vinogradima od početka srpnja. Stoga vinogradarima
preporučamo da redovito obavljaju usmjerenu zaštitu vinove loze.
Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo pripravke Curzate B, Ridomil Gold
MZ Pepite, Galben-M, Fantic M, Nautile DG, Acrobat MZ, Orvego, Manoxanil WP,
Profilux, Armetil M, Mildicut SC, Profiler, Alfil Duplo WG, Fylal Double, Magma
Triple, Momentum trio i dr.
Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca
(Lobesia botrana). Za suzbijanje se mogu koristiti insekticidi: Laser KS, Avaunt 15 SC,
Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max ili Affirm.
Podsjećamo vinogradare da je potrebno izvršiti i drugo tretiranje američkog cvrčka
(Scaphoideus titanus) glavnog prenosnika zlatne žutice vinove loze. Njegovu prisutnost
zabilježili smo u svim vinogradarskim područjima naše županije.
Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5
FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five
Svi vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja jačine
populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih tretiranja navedenog
štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se
svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.
Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka,
tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u
vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu
s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu
obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni
pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.
Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi
evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Pratite nas na društvenim mrežama!