Obavljena žetva ječma na pokusnim površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

U višegodišnjoj suradnji sa Poljoprivrednim institutom Osijek na površinama VGUK bilo je posijano trinaest sorata ozimog ječma i toliko sorata pšenice u2019/20.godini .


Proizvodna godina je bila dosta zahtjevna jer je bilo proljeće suho sa malo oborina i perioda u četvrtom i petom mjesecu sa jakim vjetrovima što je predstavljalo velik problem nekim sortama koje nisu otporne na polijeganje. Zaštita i gnojidba je napravljena na vrijeme pa je ječam ostao
zdrav do same žetve.


Dana 2.7.2020. godine obavljena je žetva ječma na površinama VGUK. Izvagane su sve sorte, a rezultat je bio odličan jer se prinos kretao od 7.5 t/ha do čak 11t/ha uz prosječnu vlagu od 12.5%. U sortimentu su bili posijani pivarski ječmovi a i stočni koji su višeredni i daju visok
prinos u odnosu na pivarske koji daju bolju kvalitetu a niži prinos zrna.

Izvješće sastavio:
Voditelj praktikuma Dragutin Žibrin dipl. ing.

Pratite nas na društvenim mrežama!