Objavljen Natječaj za tip operacija 16.4.1. – Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je
Natječaj za provedbu Podmjere 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju
sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i
lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem
kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1
„Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“
Svrha natječaja je dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca
opskrbe i lokalnih tržišta, a prihvatljivi korisnici su:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine
poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom
sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom,
radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili
trgovački lanci.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 6.250.000,00 kuna, a
intenzitet javne potpore iznosi 100%. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i
dostavu potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 27. srpnja do 12:00 sati 30. rujna 2020. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!