Obrtnici, uključite se u projekt „Hrvatska turistička kartica“

Odlukama o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, Vlada
Republike Hrvatske i Ministarstvo turizma uveli su Hrvatsku turističku karticu kao gospodarsku mjeru za
poticanje domaćih turističkih kretanja i potrošnje u hrvatskom ugostiteljstvu i turizmu.
U mjeru su uključene i poslovne banke, koje su se javile na Javni poziv Ministarstva turizma, a prva koja je
spremna za izdavanje kartica od početka srpnja je Hrvatska poštanska banka, dok će se ostale priključiti u
skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim odlukama.

Na web stranici svi zainteresirani obrtnici odnosno pružatelji ugostiteljskih i turističkih usluga mogu
besplatno oglašavati i dodatne popuste https://www.hrvatskaturistickakartica.hr/ , osigurati bolju
vidljivost i promidžbu objekta i/ili usluga i na taj način sudjelovati u poticanju domaćeg turizma.
Hrvatska turistička kartica platni je instrument kojim se potiče potrošnja u ugostiteljstvu i turizmu u Republici
Hrvatskoj, a kojom se omogućuje i zaposlenicima pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi
rada i isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru
radnika. Ta je naknada predviđena u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje, kao neoporeziv primitak na koji se ne
plaća porez na dohodak.

Plaćanja Hrvatskom turističkom karticom mogu se obavljati putem POS aparata za slijedeće usluge i to
prema slijedećim skupinama djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti: 55 Smještaj 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području Republike Hrvatske
Više informacija o Hrvatskoj turističkoj kartici, možete pronaći stranicama Ministarstva
turizma https://mint.gov.hr/, dok je za dodatne upite otvorena i e-mail
adresa hrvatska.turisticka.kartica@mint.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!