Podravski i prigorski vatrogasci na redovnim ljetnim dislokacijama na Jadranu

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine temeljem
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog
zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića na dislokacijama na otočju
Brijuni i na otoku Lastovo.

U srijedu 23. srpnja će se izvršiti treća smjena dislokacije na otoku Lastovo na koji
će se uputiti četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci te
jedan pripadnik DVD-a Srednji Dubovec. Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko
vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode
i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a
opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za
potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a
Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.

Na otočje Brijuni u sklopu dislokacije druge smjene će se uputiti četiri djelatnika
Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će za potrebe osiguranja otoka Mali
Brijun i otoka Vanga biti osigurana četiri pripadnika DVD-a Jagnjedovec, Reka i
Željezničar. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP
Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode
dok je na Malom Brijunu vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom
opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Pratite nas na društvenim mrežama!