Pošiljka zaštitnih maski u okviru programa rescEU

Rumunjska i Njemačka su prve članice koje su prihvatile ulogu središta za pohranjivanje nabavljenih medicinskih zaliha u okviru rescEU koje u potpunosti financira Europska komisija.

Za distribuciju opreme zadužen je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije, koji se brine o tome da se ona šalje onamo gdje je najpotrebnija. U ovom je slučaju Republici Hrvatskoj dostavljena pomoć iz Rumunjske na temelju potreba koje je izrazila u svojem zahtjevu za pomoć u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Pomoć se sastojala od 10.000 komada zaštitnih maski FFP2.

Pratite nas na društvenim mrežama!