Prekid isporuke plina na području Općine Sveti Ivan Žabno – 06. srpnja

Poštovani kupci plina,

obavještavamo Vas da će u ponedeljak 06.07.2020., doći do prekida isporuke plina u periodu od 10:00 do 14:00 sati na području Općine Sveti Ivan Žabno slijedeća mjesta:

Sv.I.Žabno, Brezovljani, Predavac Križevački, Škrinjari, Cirkvena, Cirkvensko Brdo, Ladinec, Novi Glog, Kenđelovec, Hrsovo, Markovac Križevački, Kuštani

Pratite nas na društvenim mrežama!