Sutra izložba: Saša Živković “Mjesto gdje su sjene hladne”

Sutra će se održati otvorenje izložbe križevačkog slikara i profesora Saše
Živkovića u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci u 19 sati.
“U nedavnim prednajavama svoje aktualne križevačke izložbe, Saša
Živković koristio je pojam “Retrospektiva“ kao značenjski posve jasnu
naznaku svoje namjere. Kako nečija retrospektiva podrazumijeva kodificirani sitem radnji, metoda i postupaka kojima je namjera detaljno prikazati minuli rad (umjetnika), a cilja na opremu njegova opusa i potvrđivanje puta za Parnas, od Živkovićeve bi “retrospektive“ manje upućeni pratilac očekivao muzeografski preglednu, analitički preciznu i povijesno točnu rekonstrukciju “prijeđenoga puta“, sa svom kritičkom aparaturom koja taj put potvrđuje i sankcionira u svojoj većoj ili manjoj važnosti. Međutim, gotovo ništa od toga ne prati aktualnu izložbu, a jedva da se može govoriti i o arhiviranju artefakata: umjesto toga – za poznavaoce sasvim očekivano – Živković je reaktualizirao svoje ranije radove, stavio ih u kontekst cjelovitog projekta i
povezao ih s nekim novim radovima u intrigantni niz, koji ne predstavlja
sumu niti je puki zbir, nego je cjelina s predumišljajem. Cjelina koja je
sistematizirana da bi se naglasila aktualnost njegovih fragmenata, a nije
strukturirana za opravdavanje minuloga rada.
Živković sebi dopušta apsolutnu slobodu izbora: iako educiran za slikara, on koristi sva ona sredstva koja, medijski, tehnološki i izražajno nisu — slika.
Jedina slika, pak, koju izlaže i nije njegova, a k tome je još i znakovito —
naopačke — stavljena u prostor. Jeftini štos ili prostodušni čin ili promišljena, simbolična demonstracija ili potpuno nevažni postupak? Bilo kako bilo, to je čin s kojim se ne uzurpira istina niti se prisiljava na dirigirano čitanje.”

Iz predgovora izložbe: Marijan Špoljar
fotografija: Bojan Koštić

Životopis
Saša Živković rođen je 1970. godine u Koprivnici.
Diplomirao je 1998. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na
Nastavničkom odsjeku, pod mentorstvom Zlatka Kesera i Roberta Emila
Tanaya. 1996. godine radi na mjestu učitelja likovne kulture u Osnovnoj školi
“Vladimir Nazor” u Križevcima. Od 2007. zaposlen je u nastavnom zvanju
asistenta pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci (s radnim mjestom u Gospiću). godine pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja u Zadru izabran je
u zvanje docenta, a od 2019. godine djeluje u nastavno-umjetničkom zvanju
izvanrednog profesora.
Član je HDLU-a i LU “Lika“. Jedan je od osnivača udruge K.V.A.R.K., u
sklopu koje se bavi projektima i organizacijom projekata vezanih uz likovnu i vizualnu umjetnost.
U dva navrata boravio je na usavršavanju u Leipzigu kroz projekt “One side
story“ 2012. i “De/konstrukcija slike“ 2019. godine. Njegov rad uvršten je u
likovnu monografiju “Umjetnost Like“ u izdanju Udruge Ličana “Vila Velebita“ godine. Živi i radi na relaciji Križevci – Gospić – Zadar.
Flickr: sasazivkovicsomeworks

Realizaciju izložbe i kataloga financijski podupiru Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske, Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.
(Gradski muzej Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!