U sklopu Amazon of Europe Bike Trail priprema se izrada Akcijskog plana održivog turističkog razvoja županije


U sklopu projekta „Amazon of Europe Bike Trail“ 30. lipnja i 1. srpnja održan je trening za povećanje
kapaciteta organizacija javnog sektora za jačanje turističkog razvoja područja uz rijeku Dravu („Europske
Amazone“) u Koprivničko-križevačkoj županiji. Radionica, kojoj je prisustvovao zamjenik župana Ratimir
Ljubić, okupila je dionike iz javnog turističkog sektora i predstavnike općina, gradova, županijskih ustanova, a
vodili su je stručnjaci iz konzultantske tvrtke Pravi razvoj ideja d.o.o.
Trening je prvi dan održan u prostorima Galerije „Josip Generalić“ u Hlebinama, a sudionike je uvodno
pozdravio zamjenik Ljubić koji je istaknuo važnost kontinentalnog turizma i svih potencijala te prirodnih
bogatstava kojima Koprivničko-križevačka županija raspolaže, naglasivši kako će Županija i dalje snažno
podupirati sve projekte koji doprinose još većem razvoju i promociji naše županije.


Drugi dio radionice održan je u prostorima Županije, a nakon radnog dijela uslijedio je terenski obilazak
potencijalnih ključnih lokacija za ulaganja. U svrhu razumijevanja potrebnih aktivnosti koje bi vodile razvoju
turizma na području Županije, predstavljeni su aktualni turistički trendovi, razvoj „zelene“ destinacije te
identifikacija poslovnih prilika kroz financijske i investicijske mogućnosti. Razgovaralo se o povećanju
kapaciteta u sektoru turizma kroz korištenje sredstava fondova Europske unije te je razmatran turistički
potencijal na području „Europske Amazone”.
Na radionici su istaknute preferencije turista koji sve više teže individualnim i personaliziranim obilascima, pri
čemu je mogućnost online rezervacije važan segment turističke ponude. Potreba modernog turista za
sudjelovanjem u pripremi i kušanju lokalnih kulinarskih proizvoda, kao i upoznavanje načina života lokalnog
stanovništva, tradicije i običaja, detektirana je kao komparativna prilika ovog kraja.


Tijekom dvodnevnog treninga definirani su objekti s područja Županije koji su u javnom vlasništvu, a pogodni
su za obnovu kroz uključivanje u buduće projekte. Terenskim posjetom obiđeni su pojedini objekti i lokacije
koji svojim povijesnim i kulturnim značajem predstavljaju važne turističke atrakcije, ali i investicijski potencijal.
Time su ujedno razmijenjena mišljenja i preporuke, kao i planovi za izradu Akcijskog plana održivog
turističkog razvoja u Županiji koji će obuhvatiti objekte na lokacijama uz biciklističku stazu koja se proteže
područjem rijeka Mura, Drava i Dunav kroz pet europskih zemalja. Ovaj Akcijski plan koji će se izraditi do
kraja ljeta bit će jedan od temelja za planiranje projektnih prijedloga u proračunskom razdoblju EU 2021. –
2027.


INFORMACIJE O PROJEKTU
Projekt Amazon of Europe Bike Trail sufinanciran je putem Interreg Danube transnacionalnog programa
Europske unije (ERDF i IPA fondovi). Projekt je započeo 1. lipnja 2018. te traje do 31. svibnja 2021. Ukupna
vrijednost projekta je 3,176,000.00 €, podijeljenih između 15 partnera.

Pratite nas na društvenim mrežama!