U srijedu javno izlaganje o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca . Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca trajat će 8 dana i to od 14. srpnja 2020. do 21. srpnja 2020. godine.

Javni uvid u elaborat Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca za ponovnu javnu raspravu moći će se izvršiti svakog radnog dana  od 9:00 do 15:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci) i na mrežnim stranicama Grada Križevaca – www.krizevci.hr . 

Javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Križevaca za ponovnu javnu raspravu održat će se također u Velikoj vijećnici Grada Križevaca  15. srpnja 2020. godine (srijeda) u 16:00 sati.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, zaključno s 21. srpnjem 2020. godine i to na sljedeći način: – upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi izloženu u Velikoj vijećnici Grada Križevaca, – postavljanjem pitanja tijekom Javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode Javno izlaganje, – davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i – upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda Grada Križevaca.  Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Pratite nas na društvenim mrežama!