U tijeku su prijave za majstorski ispit


U Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije traju prijave za majstorski ispit za rok rujan do 17.07.2020. godine.
Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita (NN 88/2002), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugoga obrtnika.


U Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije majstorski ispit se može polagati za sljedeća zanimanja: autoelektričar, autolakirer, autolimar,
automehaničar, autoserviser, bravar, dimnjačar, elektroinstalater,
elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, fasader, frizer, instalater grijanja i klimatizacije, kozmetičar, kuhar, limar, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, mlinar, natkonobar, obućar, očni optičar, pediker, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar – ličilac, staklar, stolar, strojobravar, tesar, tokar, trgovac, vodoinstalater, vodoinstalater / instalater grijanja i klimatizacije i zidar.

Pratite nas na društvenim mrežama!