U županijskom Zavodu za javno zdravstvo od danas dostupno serološko testiranje na COVID-19

U Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije od danas je dostupna usluga
serološkog testiranja na COVID-19 na vlastiti zahtjev. Test je namijenjen zdravim osobama
koje žele utvrditi jesu li dosad bile izložene koronavirusu.
Testiranje se provodi iz krvi, pomoću imunokromatografskog testa pri čemu se kvalitativno
određuje prisutnost IgM i IgG protutijela na SARS-CoV-2 virus. Test je visoke osjetljivosti
(87,9 % za IgM i 97,2% za IgG) i specifičnosti (100% za IgM i IgG).
Serološkim testom utvrđuje se prisutnost protutijela koja se razviju nakon kontakta s virusom
i to:
 IgM protutijela koja se detektiraju u ranoj fazi zaraženosti sa SARS-CoV-2 virusom,
sa i bez simptoma
 IgG protutijela koja se detektiraju u kasnijoj fazi infekcije/bolesti, sa i bez simptoma
Rezultati ovog testa dobar su pokazatelj izloženosti virusu i mogu poslužiti za detekciju
osoba koje su se zarazile i oporavile od COVID-19, bez simptoma ili s minimalnim
simptomima.
Ukoliko osoba smatra da je bila u kontaktu s oboljelim od COVID-19 ili je imala simptome
koji bi se mogli pripisati COVID-19, a nije bila dijagnostički obrađena, ovim testiranjem
može otkriti svoj imunološki status prema SARS-CoV-2 virusu. Pozitivna IgG protutijela
govore u prilog preboljenja bolesti, a detekcija IgM protutijela nedavni kontakt s virusom
stoga je preporuka obratiti se nadležnom liječniku radi eventualne daljnje obrade.
Za testiranje je potrebna prethodna najava na telefon 048 655 172, a prije testiranja potrebno
je ispuniti priloženi obrazac. Vađenje krvi i testiranje se obavlja u Službi za mikrobiologiju

Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (Željka Selingera 1 – ulaz u
bolnicu s južne strane, od policije) radnim danom u jutarnjim satima.
Poželjno je da osoba koja pristupa testiranju bude natašte. Nalaz se podiže osobno ili se šalje
na e-mail adresu u pravilu isti dan, a najkasnije 24 sata nakon testiranja.
Cijena testiranja je 250,00 kuna, a plaćanje se vrši gotovinskom uplatom na mjestu pružanja
usluge.

Pratite nas na društvenim mrežama!