Danas obilježavamo Svjetski humanitarni dan! Dan je posvećen humanitarnim radnicima koji spašavaju žrtve ratova i prirodnih katastrofa

Svjetski humanitarni dan je posvećen humanitarnim radnicima koji spašavaju žrtve ratova i prirodnih katastrofa podsjećajući nas kako se u mnogim zemljama i dalje provode humanitarne operacije za osiguranje neophodne pomoći ugroženima. Zаjednička globаlna proslаva humаnitаrnog rada ističe povezivanje Ujedinjenih naroda i više od 500 nаcionаlnih i međunаrodnih nevlаdinih orgаnizаcijа, čiji je zajednički cilj аngаžiranje i poticanje jаvnosti dа se uključi i pomogne onima kojima je pomoć neophodna. Generalna skupština UN je u prosincu 2008. godine donijela odluku o obilježavanju Svjetskog humanitarnog dana svake godine 19. kolovoza kako bi se doprinijelo podizanju svijesti javnosti o aktivnostima humanitarne pomoći širom svijeta i važnosti međunarodne suradnje u tom pogledu.

Ciljevi obilježavanja Svjetskog humanitarnog dana:

učinkovitije informiranje javnosti o humanitarnim zajednicama, što humanitarni djelatnici rade i izazovima s kojima se suočavaju;
nevladinim i međunarodnima tijelima i agencijama UN-a daje se prilika da pokažu svoje humanitarne aktivnosti;
odavanje počasti onima koji su umrli ili su ozlijeđeni tijekom svog humanitarnog rada.
Obilježavanje Svjetskog humanitarnog dana ujedno je i prilika kada trebamo preispitati vlastite živote i razmisliti što mi možemo učiniti kako bismo pomogli ljudima koji su izloženi različitim životnim poteškoćama i dugotrajnim sukobima.

Humanost (čovječnost, ljudskost) je pojam koji predstavlja skup vrijednosti koje čine čovjeka onime što on jest (pozitivno i negativno). Također se odnosi na poštivanje vrijednosti kao što su sreća, dobrobit pojedinca, solidarnost, dostojanstvo, identitet, život, razvoj, sloboda. Humanost znači djelovati – pomagati drugima bez obzira na to koje su rase, nacionalnosti, spola, starosti, vjere i bez obzira na to jesu li ljudi, životinje ili priroda koja nas okružuje. Čovječnost je temelj za postojanje ljudskih prava. Kršenje tih prava tijekom povijesti, ali i danas predstavlja ponekad zločin protiv čovječnosti. Osobine humane osobe su osjećajnost, brižnost, odgovornost, milosrdnost, požrtvovnost, nježnost. Takva osoba stvara bolji svijet za sve koji u njemu žive. Humani čovjek je dobročinitelj, a ta riječ mnogo bolje objašnjava značenje humanosti: činiti dobro!

hzjz.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!