Dodjela kvote za kriznu mjeru skladištenja vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 8.
srpnja 2020. godine Javni poziv za provedbu: Mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i Mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Cilj mjere Potpora za krizno skladištenje vina je potaknuti proizvođače vina da
određene količine vina zadrže u skladištu i ne stavljaju ga na tržište čime se
uravnotežuje ponuda i potražnja, a ujedno se dijelom pokrivaju novostvoreni
troškovi vezani uz takvo skladištenje vina koji u redovnim uvjetima ne bi postojali.
Aktivnosti vezane uz skladištenje trebaju biti dovršene do 12.09.2020. godine. Rok
za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 14.09.2020. godine.
Agencija za plaćanja objavila je popis proizvođača vina s utvrđenom kvotom
vina za skladištenje koji se može vidjeti na stranicama Agencije.

Pratite nas na društvenim mrežama!