Ljdsuki mzoak je čdunsea svatr: Ako možete pročitati ovaj tekst – imate tzv. "poremećaj" mozga

Koliko puta vam se dogodilo da negdje pročitate neku riječ kojoj nedostaje neko slovo, ili je redoslijed slova premješten, a vi ipak pročitate značenje te riječi?

Ljudski mozak je biološki kompjuter koji obrađuje informacije. Naš mozak nije u stanju izvoditi nezamislive matematičke operacije kao pravi kompjuter, ali može razmišljati, pisati poeziju, dizajnirati, režirati filmove…

J3ST3 l1 ZN4L1 D4 LJUDSK1 M0Z4K 1M4 SP0S0BN0ST D4 T3KST PR0M4TR4 K40 CJ3L1NU, T3 D4 PR3P0ZN4J3 1 B3Z PR0BL3M4 Č1T4 1 R1J3Č1 K0J3 N1SU 1SPR4VN0 N4P1S4N3? 0V4 P0J4V4 N4Z1V4 S3 T1P0GL1K3M1J4, 4 14K0 J0Š UV1J3K N1J3 5LUŽ83N0 Z4V3D3N4 U KNJ1G4M4, SV0J3 UP0R1ŠT3 PR0N4L4Z1 U G3ŠT4LT PS1H0L0G1J1

Pored ovoga mozak ima i neke druge sposobnosti kao sto je tipoglikemija. Koliko puta vam se dogodilo da negdje pročitate neku riječ kojoj nedostaje neko slovo, ili je redoslijed slova premješten, a vi ipak pročitate značenje te riječi? To je zato što mozak na riječi gleda kao na cjelinu, a ne kao zasebna slova.

Ako uspijete pročitati ovu poruku bez problema, to znači da vaš mozak radi besprijekorno.

“Btnio je smao da su pvro i zdnjae sovlo rčijei na parovm msjetu. Sovla u seridni mgou biti ptoupno imzijeanaša. Vi tađoker mžoete čtiati bez porlbema čak i ako je na srtanom jzeiku”.

Jeste li čuli za pojam tipoglikemija? To je pseudoznanstvena konstrukcija koja je nastala poslije jednog pisma upućenog New Scientistu, a riječ je o anomaliji mozga da prepozna, a zatim i pročita riječi u kojima su slova ispremetana. Ako možete pročitati ovaj tekst u fotografiji ispod i vi ste ‘tipoglikemični’!

Tipoglikemija je šaljivi naziv za ‘poremećaj’ mozga da pročita riječi, u kojima slova nisu napisana ispravnim redoslijedom ili čak neka i nedostaju. Javlja se iz razloga što je mozak, kao najsloženiji ljudski organ sposoban izvoditi komplicirane radnje, među koje se može ubrojiti i mogućnost da na riječi gleda u vidu cjeline, a ne slovo po slovo.

Dovoljno je zadržati prvo i posljednje slovo u izrazu, a ostala se mogu ispremetati kakogod i bit će ih opet relativno jednostavno pročitati.

Još jedan primjer tipoglikemijskog teksta na engleskom jeziku:

“I cdn’uolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg: the phaonmneel pweor of the hmuan mnid. Aoccdrnig to a rseearch taem at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Scuh a cdonition is arppoiatrely cllaed Typoglycemia.

“Amzanig huh? Yaeh and you awlyas thguoht slpeling was ipmorantt.”

Originalan tekst : “I couldn’t believe that I could actually understand what I was reading: the phenomenal power of the human mind. According to a research team at Cambridge University, it doesn’t matter in what order the letters in a word are, the only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Such a condition is appropriately called Typoglycemia”.

Izvor: 24sata.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!