Malenica: Smanjenjem broja zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana uštedjet će se 100 milijuna kuna

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u Dnevniku je govorio o najavljenoj reformi lokalne uprave i samouprave. Istaknuo je da je u programu Vlade istaknuto funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave

“Potreban je sveobuhvatan pristup, treba voditi računa o ustavnom pravu na lokalnu samoupravu te povelji o lokalnoj samoupravi koja sadrži dva načela – samostalnosti i supsidijarnosti. Provodimo projekt vrijedan 20 milijuna kuna kojem je cilj utvrditi sve podatke o svim jedinicama lokalne samouprave kako bi to bila kvalitetna podloga za pristupanje funkcionalnom povezivanju. Riječ je o povezivanju malih jedinica s većim jedinicama lokalne samouprave. Treba imati relevantne podatke i voditi računa o potrebama stanovništva,” rekao je.

O smanjenju broja lokalnih dužnosnika

Komentirajući najavljeno smanjenje broja lokalnih dužnosnika te broj vijećnika u općinskim, gradskim vijećima i županijskim skupštinama, rekao je da je u RH trenutačno 745 osoba koje obnašaju dužnost zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana. Broj bi se smanjio za 634, što je ušteda 100 milijuna kuna. Ide se i u smjeru smanjenju broja članova predstavničkih tijela.

O digitalizaciji

Vlada je, rekao je, u proteklom mandatu već puno napravila na području  digitalizacije.
“Ministarstvo uprave je bilo nositelj dosta projekata, od Centra dijeljenih usluga, Državnog oblaka, e-upisa, digitalnog pečata, digitalnog potpisa. Imamo milijun korisnika sustava e-građani. Imamo preko 70 novih usluga u tom sustavu, jačat ćemo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, tako da digitalizacija ide i u području uprave, ali i pravosuđa,” istaknuo je Malenica.

O preboljenom Covidu-19

Kazao je da je imao blažu kliničku sliku Covid-19 te da nitko od njegovih kontakata nije razvio simptome. Apelirao je na sve da se pridržavaju svih mjera kako bi se smanjio broj zaraženih.

Izvor: HTV / Vlada

Pratite nas na društvenim mrežama!