Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 20. kolovoza
2020. godine, objavilo je obavijest o produljenju obustave Poziva
UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“.

S obzirom kako zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110% ukupno raspoloživih sredstava
predmetnog Poziva te činjenicu da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak
dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.6
Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 15. listopada 2020. godine
uključujući cijeli taj dan.
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u
postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo primite na
znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.
Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim
stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Pratite nas na društvenim mrežama!