Podravsko-prigorski vatrogasci upućeni u četvrtu smjenu dislokacija na otočje Brijuni i Lastovo

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića na dislokacijama na otočju Brijuni i na otoku Lastovo.

U četvrtak, 06. kolovoza će se izvršiti četvrta smjena dislokacije na otoku Lastovo na koji će se uputiti četiri djelatnika iz javnih vatrogasnih postrojbi Đurđevac i Križevci te jedan pripadnik DVD-a Kloštar Podravski. Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode.

Na otočje Brijuni u sklopu dislokacije četvrte smjene će se uputiti četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga biti osigurana četiri pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava Starigrad, Štaglinec i Torčec. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode dok je na Malom Brijunu vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Služba ureda župana

Pratite nas na društvenim mrežama!