Poslušajte snimku emisije na temu Bioplinare u Gregurovcu

Jučer smo u eteru Radija Križevci ugostili načelnika Općine Kalnik Mladena Kešera, doktora znanosti Dražena Čuklića, savjetnika Uprave Bioelektrane u Gregurovcu Aleksandra Sandića te pravnog savjetnika Stjepana Gagru koji su raspravljali na temu zatvaranja Bioplinare u Greegurovcu.

Poslušajte što su zaključili.

Pratite nas na društvenim mrežama!