Sastanak u okviru projekta "ATM for SMEs – Pristup mikrofinanciranju malih i srednjih poduzetnika"


U prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije 26. kolovoza održat će se 9.
sastanak lokalnih dionika i 2. sastanak županijskog stručnog tijela i koordinacije za malo i srednje poduzetništvo u
okviru projekta „ATM for SME’s – Pristup mikrofinanciranju malih i srednjih poduzetnika“.
Tema sastanka bit će praćenje provedbe mjera iz Regionalnog akcijskog plana s naglaskom na mjere poticanja
poduzetništva Koprivničko-križevačke županije.
Na sastanku će sudjelovati predstavnici županijskog stručnog tijela i koordinacije za malo i srednje poduzetništvo te
ostali dionici važni za razvoj poduzetništva Koprivničko-križevačke županije.
Projekt „ATM for SME’s“ odobren je u okviru programa INTERREG EUROPE 2014. – 2020, ukupne je
vrijednost 1.759.677,00 EUR te traje od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2021. godine.
Cilj projekta je potpora razmjeni iskustava i najboljih praksi između nacionalnih/regionalnih/lokalnih dionika koji
kreiraju i provode programe i mjere mikrofinanciranja poduzetnika.
Uz vodećeg partnera projekta Fejér Enterprise Agency iz Mađarske, u projektu sudjeluje i 9 partnera iz 8 europskih
država: Ministarstvo za nacionalno gospodarstvo iz Mađarske, Europski poslovni inovacijski centar Burgos
(CEEIBurgos) iz Španjolske, KIZ SINNOVA tvrtka za društvene inovacije iz Njemačke, Zaklada za razvoj
poduzetništva županije Zala iz Mađarske, Autonomna regija Sardinije iz Italije, Mikrofinanciranje Norveška,
Świętokrzyskie Region – Marshal Ured Świętokrzyskie regije iz Poljske, Europska mreža za mikrofinanciranje iz
Belgije te PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije iz Hrvatske.


(PORA)

Pratite nas na društvenim mrežama!