U Hrvatsku stigla i pošiljka zaštitnih maski iz SR Njemačke

Pošiljka zaštitnih maski FFP2 i FFP3 dostavljena je Republici Hrvatskoj u okviru dodatnih kapaciteta Mehanizma unije za civilnu zaštitu-rescEU.
Ova pošiljka nastavak je pomoći koju je Hrvatska u okviru rescEU primila u svibnju ove godine kada je uz Italiju i Španjolsku bila među prvim državama primateljicama ovog tipa pomoći.

Europski Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC) distribuira opremu na temelju potreba država članica iskazanih u zahtjevima za pomoć u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Upotreba pričuve sustava rescEU krajnja je mjera u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, koja se može aktivirati za sve vrste prirodnih opasnosti i opasnosti uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

koronavirus.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!