U Republici Hrvatskoj je testiranje na virus SARS-CoV-2 trenutno omogućeno u 22 zdravstvene ustanove

U Republici Hrvatskoj je testiranje na virus SARS-CoV-2 trenutno omogućeno u 22 zdravstvene ustanove, o
čemu je javnost izviještena na Službenoj mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske za pravodobne i točne

informacije o koronavirusu, a koje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.koronavirus.hr/svi-
testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763

PCR test je molekularni postupak koji se temelji na dokazivanju prisustva virusne RNA molekule za koji je
potrebno određeno vrijeme obrade uzorka te se ovaj proces ne može ubrzati. Ujedno skrećemo pozornost i
na zadnje revidirane „Preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima,
završetku izolacije i samoizolacije, testiranje“ sukladno kojima se testiranja provode na način da se određuju

prioritetne skupine kako je navedeno na poveznici: https://www.koronavirus.hr/najnovije/prioriteti-za-testiranje-
na-sars-cov-2/748 .

Mogućnost testiranja uz plaćanje posljednjih dana koristi veći broj osoba prilikom povratka u svoje države
boravišta, a u okviru mjera koje su im postavljene kao uvjet za prelazak granice bez odlaska u samoizolaciju.
Nastavno na prethodno navedeno molimo Vas da uzmete u obzir postojanje svih navedenih pretpostavki koje
mogu produljiti vrijeme čekanja na rezultate PCR testa na virus SARS-CoV-2 te Vas molimo za
razumijevanje.
U tijeku je preraspodjela aktivnosti koju provode odgovorne osobe ustanova u kojima se provodi testiranje u
suradnji s njihovim osnivačima u čijoj su nadležnosti, a koje će omogućiti bržu provedbu testiranja.

Pratite nas na društvenim mrežama!