100 milijuna kuna za spas proizvodnje krumpira!

Nakon što je Europska komisija zabranila sredstva za zaštitu bilja koja sadrže klorprofam, djelatnu tvar koja se koristi za sprječavanje klijanja uskladištenog krumpira, hrvatski proizvođači merkantilnog krumpira našli su se u vrlo nepovoljnoj situaciji, s obzirom da na tržištu Republike Hrvatske trenutno ne postoji alternativa klorprofamu. Za zaštitu klijanja gomolja krumpira, sukladno novim sredstvima za zaštitu bilja i novim tehnologijama primjene, potrebno je izgraditi nova, tehnički savršenija i bitno skuplja nepropusna skladišta, što je veliki financijski izdatak koji proizvođači merkantilnog krumpira ne mogu osigurati bez pomoći države.
Stoga je nedavno objavljen natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u
skladišne kapacitete za krumpir kojim Ministarstvo poljoprivrede stavlja na
raspolaganje 100 milijuna kuna proizvođačima krumpira za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje skladišnih kapaciteta za krumpir, a kako bi im se omogućilo daljnje poslovanje u skladu s važećim EU propisima.
Države članice su morale oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže klorprofam, regulator rasta za sprečavanje klijanja konzumnog
krumpira tijekom skladištenja, najkasnije do 8. siječnja 2020. godine. Sve
zalihe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže klorprofam moraju se potrošiti i
maknuti s tržišta država članica do 8. listopada 2020. godine.
Tko se može javiti na natječaj?
Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kao i proizvođačke organizacije. Intenzitet potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost uvećanja za dodatnih 20 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici ili za ulaganja koja se odvijaju u planinskom području, području sa
značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili za zajedničke projekte (uključuje i projekte koje provode zadruge ili proizvođačke organizacije).
Najveći intenzitet potpore po projektu iznosi do 70 %. Najveći iznos potpore
je 500.000,00 EUR-a, odnosno za zajedničke projekte 1.000.000,00 EUR-a.
Prijave na natječaj moguće je podnijeti do 23. listopada 2020.

Pratite nas na društvenim mrežama!